Blog

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Kompel Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Az adatkezelő e-mail címe: info@kompel.net

Az adatkezelő telefonszáma: 06-1-431-9640

Honlap: https://kompel.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookieazonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kompel Kft., Szántóné T. Ilona

Az adatfeldolgozó székhelye: 1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 431-9640/343 m.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: konyveles@kompel.net

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről

Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74669/2014.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

A szivattyúvezérlés sose volt ilyen egyszerű

A MAC3 – mint vezető európai cég a szivattyúvezérlés terén – fejlesztéseinek köszönhetően szivattyújának vezérlése még soha nem volt ilyen egyszerű.

A Hydrocontroller professzionális frekvenciaváltó kifejezetten szivattyúkhoz készül, és rengeteg funkciója jóvoltából széleskörű felhasználási lehetőségeket kínál az öntözőrendszerektől az ipari felhasználásig. Ezt a technológiát korszerűsítve a Hydrocontroller TT-széria immár 18 A és 25 A áramerősségű szivattyúmotorokat is képes vezérelni (7,5 kW és 11 kW).

A java még csak most jön!

Folytatás

Úszókapcsoló – melyiket hol használjam?

uszokapcsolo-mit-hova-tegyunk

Az úszókapcsolók – mint a legegyszerűbb vízszintszabályozó készülékek – szivattyúra kötve elindítják vagy leállítják a motorját. Hogy a szivattyú éppen ürít, vagy tölt egy víztárolót, az elektromos vezetékek bekötésétől függ. Ennek kivitelezését egy elektromos szakember kivitelezi. A szabályozás innentől egész egyszerű: lemérjük, hány méter vízszintet kell éppen kiüríteni, vagy feltölteni. Ennek méretét lemérjük az úszókapcsoló fejétől a kábelen, és a mért pont végét ellensúllyal ellátjuk. Ezután belehelyezzük a tartályba, ciszternába. Azonban a célnak megfelelő úszókapcsoló kiválasztása is függ pár tényezőtől. A mostani blogbejegyzésben erre térünk ki, hogy melyik úszókapcsoló melyik típusú folyadékokhoz alkalmazható, mire kell ügyelni a szerelésnél, a kábel kiválasztásánál, és még egyéb apróságokra, amelyek megkönnyíthetik az Ön helyzetét. Ha hozzászólásként megírja igényét, arra minél hamarabb válaszolunk.

Folytatás

Áramlásérzékelő – kompakt megoldás

öntözés

Áramlásérzékelő – kompakt megoldás

Az áramlásérzékelő a házi vízmű kiváltására szolgáló készülék. Félreértés ne essék, a házi vízmű egy jól bevált rendszer, csakhogy adódnak korlátai, amelyekkel még a tervezés során számolnunk kell. Például, ha nincsen elegendő helyünk egy hidrofor tartálynak, vagy a vízigényünk amúgy is túl nagy, és a szivattyú sűrűn kapcsolna ki/be.

Folytatás

Házi vízművet a kertbe

Házi vízművet a kertbe

Házi vízművet a kertbe

Akik kerttel, nyaralóval, telekkel rendelkeznek, biztosan találkoztak a házi vízmű kifejezéssel. Akik most fúrtak kutat, mert kertjük gondozását onnan szeretnék megoldani, de nem tudják, milyen megoldást is kellene választaniuk, akkor mindenképp érdemes egy házi vízművet választaniuk. Ha pedig nem tudják, mi az, akkor a bejegyzés elolvasása után mindenre fény derül.

Folytatás

8 tipp a kút karbantartásához

kutkarbantartas

kút karbantartás

A kutakhoz általában nem jár használati utasítás. Ez rendben is van, mindaddig, amíg  valamilyen probléma fel nem üti a fejét. A probléma lehet vis maior (mint például a kút vizének apadása), de előfordulhat olyan eset is, amely megfelelő karbantartással elkerülhető. Ilyen esetben szinte mindig szakembert hívunk, aki súlyos költségek árán elhárítja a problémát. Pedig lehet, hogy fele annyi ráfordítással időt, pénzt, energiát spórolhattunk volna meg. Ennek elkerülése végett következik 8 tipp, amely segíthet a kút karbantartásában.

Folytatás

Szivattyú választása kúthoz

568-1

Miután a kút elkészült, neki is láthatunk kiépíteni a vízhálózatot az öntözéshez, a vízellátáshoz, és egyéb igények kielégítéséhez. A szivattyú, mint a rendszer “szíve”, látja el vízzel a hálózatot. Különböző felépítésű kutakhoz különböző felépítésű, működésű szivattyú szükséges. A rendszer méretezése nagyon fontos. Ha túlméretezzük, akkor a szerelvények hamar elkophatnak, szivárgások keletkezhetnek a rendszeren. Alulméretezés esetén a szivattyú nem képes minden csapolóegységet kiszolgálni. A rendszer méretezéséhez forduljon bizalommal hozzánk!

Folytatás

Kút tervezése, típusa

mielott-fejest-ugranank

Mielőtt fejest ugranánk a kútépítésbe telkünkön, nyaralónk, vagy lakóházunk környékén, mindenképpen legyünk tisztában a kút fajtáival, és alaposan tervezzük meg a szükséges lépéseket. Jelen bejegyzés mankóként szolgál az alapokkal kapcsolatban, de egy előzetes felmérés, tájékozódás, tervezés egy kútfúróval mindenképp kötelező.

Folytatás

A talajvíz minőségéről

talajviz

Előző blogbejegyzésünkben a talajvíz fontosságáról, keletkezéséről írtunk. Ha  megjött volna a kedvünk tőle kutat ásni, nem árt, ha tisztában vagyunk a környezetünkben fellelhető víz minőségével, annak élettani hatásaival. A mostani bejegyzés részletesen taglalja a leggyakrabban kioldódó vegyületeket, azok hatásait, és tisztítási eljárásait.

Folytatás

Talajvíz

kutviz

 

A friss víz értéke világszerte rohamosan nő. Szükségünk is van rá, mert létszükségletünk alapját képezi. Nem csak az elegendő, tiszta ivóvíz, de a mezőgazdaságban az élelmiszerek öntözésére, tisztítására. Ezért is fontos, hogy tisztában legyünk a föld rétegei alatt folydogáló talajvízzel.

Folytatás

Házi vízmű

hazi-vizmu

Napjainkban a hálózati víz alapszükséglet, és megszokott. Ha egy pohár vizet szeretnénk inni, vagy mosogatni, fürdeni akarunk, csak megnyitjuk a csapot, és már jön is a kívánt hőmérsékletű és mennyiségű víz. Aki arra adja a fejét, hogy a nagyváros nyüzsgéséből kivonul egy kis időre a telekre, ott nagy eséllyel ilyen vízvételi lehetőség nem áll a rendelkezésére.

Folytatás

Alternatív megoldások szintszabályozásra

Alternatív szintszabályozási megoldások fejléc

Úszókapcsolókról szóló blogbejegyzésünkben sokrétű szintszabályozási megoldásokról írtunk, mint például robbanékony környezetben, vagy kisebb, szűkebb helyeken, ahol vizet tárolunk.

Azonban a szintszabályozásnál nem minden esetben áll rendelkezésünkre olyan körülmény, amikor egy úszókapcsolóval vezérelhetünk egy szivattyút. Ennek a leggyakoribb oka az, hogy nincs elég hely. Ez nagyban meggátolja az úszókapcsoló működését. Fennakadhat, a vezetékbe belegabalyodik. Ezekre a problémás helyekre speciális szintszabályozó készülékekre van szükségünk.

Folytatás

E-Power – forradalmi frekvenciaváltó szivattyúkhoz

E-Power frekvenciaváltó

 

Forradalmian új, szabadalmaztatott frekvenciaváltót mutatunk Önöknek be: az E-Powert. A Hydrocontroller mintájára továbbfejlesztett, lakossági célra szánt készülék főbb jellemzői az energiatakarékos működés, az egyszerű szerelés, telepítés, bekötés, és a LED kijelző, amely egyszerű és gyors beállítási lehetőséget biztosít a készüléknek.

Folytatás

Úszókapcsolók működési elve, leírása

Úszókapcsolók


Ha Ön vizet zárt tartályból, ciszternából, ásott kútból nyeri egy szivattyú segítségével, mindenképp ajánlott egy úszókapcsoló beépítése. Több szempontot is figyelembe véve, az úszókapcsoló a következő feladatokat látja el:

  • védi a szivattyút a szárazon futás ellen
  • segítségével csak egy beállított vízmennyiség nyerhető ki a vízforrásból
  • bekötés szerint a szivattyú ürítő, és töltő funkciót is ellát

Folytatás

A nyomáskapcsolók

szivattyuvezerles-Nyomaskapcsolo-pm-pt

A nyomáskapcsolók szivattyúvezérlő készülékek, melyek két nyomástartomány között vezérlik a szivattyút. A szivattyús rendszerben zárt csapok esetén egy konstans nyomás jön létre. A csövek tele vannak vízzel, és a hidrofor tartályban is nyomás keletkezik. Amint megnyitunk egy csapot, vagy egyéb csapolóegységet, a víz elkezd folyni, vele együtt a nyomás is elszáll.

Folytatás

A kavitáció

kavitacio-propellernel

Az apró fehér buborékok már vákuumbuborékok. Kezdődik a kavitáció

Biztosan hallottak már a kavitációról, és a vele járó káros hatásokról. Amikor a szivattyú nem tudja elég nyomással a vizet szívni, a vízben gőzbuborékok keletkeznek, amelyek megrongálják a járókereket. De miért is történik ez? Mikor alakul ki kavitáció egy rendszerben, és mivel jár, mi történik valóban a csövekben ilyenkor?

Folytatás

Téliesítés

 

Téliesítés

 

Hogy tavasszal ismét boldogan használhassa öntözőrendszerét, érdemes téliesíteni a csapokat, a szivattyút, a csőhálózatot. Ennek elmulasztása komoly károkat okozhat a rendszerbe, ami nemcsak hogy költséges, de sok időt, energiát emészt fel a javítása, sőt, egyes helyeken – ha az öntözőrendszer például a föld alatt van – a kert arculatának tönkretételével jár.

Folytatás

Meghívó!

Kedves vásárlónk!

Szeretettel meghívjuk Önt, és kedves családját a Budapesti Olasz Kultúrintézet által megrendezésre kerülő Kaleidoscopio Italia rendezvényre. Az eseményen betekintést nyerhetnek az olasz kultúrába, termékbemutatókon vehetnek részt, és finom meglepetéssel várjuk. A részletekről olvassa el a teljes bejegyzést.

Folytatás

Önfelszívó szivattyúk vezérlése elektronikus szondával – 6. rész

szivattyuvezerles-elektronikus-szondaval

Eggyel előtti blogbejegyzésünk a frekvenciaváltóval vezérelt szivattyúk működését fejti ki. A 6. bejegyzés ebben a témakörben az elektronikus szondákkal vezérelt szivattyúkról szól, amely tartályok, ciszternák, mély kutak ürítéséhez, töltéséhez nyújt professzionális megoldást.

Folytatás

Önfelszívó szivattyúk vezérlése frekvenciaváltóval – 5. rész

szivattyuvezerles-frekvenciavaltovalElőző blogbejegyzésünk arról szólt, hogyan is vezérelhetjük szivattyúnkat – ami egy hidrofor-rendszer vízellátásáról gondoskodik – áramlásérzékelővel. A most következő blogbejegyzés a frekvenciaváltóval szabályozott szivattyúkról szól. De mi is az a frekvenciaváltó? Egy újabb szintszabályozási eszköz? Igen is, meg nem is. Ez alább kiderül.

Folytatás

Önfelszívó szivattyúk vezérlése áramlásérzékelővel – 4. rész

szivattyuvezerles-aramlaserzekelovelAz előző blogbejegyzésünk az úszókapcsolókkal vezérelt önfelszívó szivattyúkról szólt, amelyek két, előre meghatározott folyadékszint között üzemeltetik szivattyúnkat töltési, vagy ürítési funkciónak megfelelően. A most következő bejegyzés az áramlásérzékelőkről szól. 

Folytatás

Önfelszívó szivattyúk vezérlése nyomáskapcsolóval – 2. rész

szivattyuvezerles-nyomaskapcsoloval

Előző bejegyzésünkben egy hidrofor rendszer méretezéséről írtunk, amely egy önfelszívó szivattyúval biztosítja vízigényünket. Ez a rendszer jelenleg csak egy lábszeleppel, vagy egy visszacsapó-szeleppel lett kiegészítve. Egyszerre használva nem ajánlott mind a kettő szerelvény, mivel jelentős ellenállást okoz a rendszerben, és nincs sok értelme két visszacsapó-szelepnek. A szivattyúnk így most a hálózati áramforrásra közvetlenül csatlakozik. Ez azért előnytelen, mert a szivattyút állandó felügyelet alatt kell tartani, és még a különböző káros hatások ellen sincs védve.

Folytatás

Szivattyúvezérlés elektromos vezérlőszekrényekkel

Az elektronika fejlődésével új termékek jelentek meg a piac minden szegmensében, így a szivattyúvezérlés területén is. A hagyományos vezérlőszekrényeket felváltják az új technológiával gyártott, nyomtatott áramkörrel ellátott készülékek, amelyek több funkcióra képesek elődeiknél. Mi ezekből kínálunk széles körű választékot szivattyúvezérlésre, egy, vagy két szivattyús rendszerhez, töltési és ürítési funkcióra, egy,- és háromfázisú szivattyúmotorhoz is. A vezérlőszekrények lehetnek hőkioldósak, mikroprocesszorosak és cosφ figyelők.

Vezerloszekrenyek-blogbejegyzes

Folytatás

Esővíz újrahasznosítás

A háztartások számára elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a tiszta ivóvíz-rendszer használata. Az ivóvíz biztosítja számukra a személyes szükségletek kielégítését, mint a főzés, higiénia, szabadidő, stb…  Azonban  ezeknek az igényeknek több mint 50%-át meg lehet oldani az ivóvíz használata nélkül is.

vizhasznalas

Napjainkban az egyre növekvő vízdíjak és csökkenő vízkészlet miatt is érdemes egy alternatív vízforrást keresni, amely a környezetet se terheli.

Folytatás

Brio Tank

A közismert Brio 2000 M-/MT áramlásérzékelők továbbfejlesztett változata a Brio Tank. Vessünk is rá egy pillantást, miben is újítottak rajta.

Folytatás